กลุ่มทะเบียน สำนักทดสอบ

Power Point การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาระหว่างวันที่ 12 – 15 กุมภาพันธ์ 2560ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

                 การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บ …

Power Point การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาระหว่างวันที่ 12 – 15 กุมภาพันธ์ 2560ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา Read More »

กิจกรรมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้า …

กิจกรรมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ Read More »

Power Point การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้า …

Power Point การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ Read More »

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง GED รัฐ Washington DC #ล่าสุด

         & …

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง GED รัฐ Washington DC #ล่าสุด Read More »

กิจกรรมจัดการประชุม ระหว่างวันที่ 10 – 13 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้า …

กิจกรรมจัดการประชุม ระหว่างวันที่ 10 – 13 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี Read More »

การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ การรับรองวุฒิ การตรวจสอบวุฒิ

การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาด้ …

การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ การรับรองวุฒิ การตรวจสอบวุฒิ Read More »

การเทียบวุฒิการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียน

การเทียบวุฒิการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียน 1. ศึกษา ค …

การเทียบวุฒิการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียน Read More »