งานทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา

การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ การรับรองวุฒิ การตรวจสอบวุฒิ

การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาด้ …

การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ การรับรองวุฒิ การตรวจสอบวุฒิ Read More »

การเทียบวุฒิการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียน

การเทียบวุฒิการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียน 1. ศึกษา ค …

การเทียบวุฒิการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียน Read More »

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาจากหลักสูตรประเทศอังกฤษ (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) #ล่าสุด

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษ …

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาจากหลักสูตรประเทศอังกฤษ (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) #ล่าสุด Read More »

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบวุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) #ล่าสุด

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบวุฒิการศึกษาขั้น …

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบวุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) #ล่าสุด Read More »

การเขยิบเกณฑ์ความรู้ขยายการศึกษาภาคบังคับ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเขยิบเกณฑ์ความรู้ขยาย …

การเขยิบเกณฑ์ความรู้ขยายการศึกษาภาคบังคับ Read More »