คู่มือ NT Access

► โรงเรียน (16 ม.ค. 60 – 27 ม.ค. 60) ► คู่มือการใช้งาน 
– เพิ่มเติม/แก้ไขปรับปรุงข้อมูลนักเรียนในแต่ละโรงเรียน
– จัดการข้อมูลห้องสอบในแต่ละโรงเรียน
► เขตพื้นที่การศึกษา (22 ม.ค. 60 – 2 ก.พ. 60) ► คู่มือการใช้งาน 
– จัดการข้อมูลสนามสอบ เลือกโรงเรียนที่จะเป็นสนามสอบ
– จัดนักเรียนเข้าสนามสอบในแต่ละห้องของแต่ละโรงเรียน


ภาพรวมการทำงานของระบบ

[su_youtube url=”https://youtu.be/HCNFUpUS3qg” width=”400″ height=”200″]


คู่มือการใช้งานสำหรับศูนย์สอบ

[su_youtube url=”https://youtu.be/jj25YAfwpDE” width=”400″ height=”200″]


คู่มือการใช้งานสำหรับโรงเรียน

[su_youtube url=”https://youtu.be/oMmsHhUd-fM” width=”400″ height=”200″]