สื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA

ดาวน์โหลด (PDF,3.51MB)

คู่มือ การใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA

ดาวน์โหลด (PDF,118MB)