ศูนย์ PISA สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการประชุมถอดประสบการณ์การสอบ PISA 2018 สู่ PISA 2021

“โครงการประชุมถอดประสบการณ์การสอบ PISA 2018 สู่ P …

โครงการประชุมถอดประสบการณ์การสอบ PISA 2018 สู่ PISA 2021 Read More »

สพฐ.เตรียมความพร้อมการเข้าร่วม PISA 2018

“สพฐ.เตรียมความพร้อมการเข้าร่วม PISA 2018” …

สพฐ.เตรียมความพร้อมการเข้าร่วม PISA 2018 Read More »

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านการสอบด้วยคอมพิวเตอร์(Computer-based.Assessment).เพื่อเตรียมความพร้อมรับ การประเมิน PISA ๒๐๑๘

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษ …

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านการสอบด้วยคอมพิวเตอร์(Computer-based.Assessment).เพื่อเตรียมความพร้อมรับ การประเมิน PISA ๒๐๑๘ Read More »