ศูนย์ PISA

เอกสารโครงการตามนโยบายของรัฐบาล : เตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมิน PISA

PISA มุ่งยกระดับสมรรถนะของผู้เรียนสู่การแข่งขันบนเวทีโล …

เอกสารโครงการตามนโยบายของรัฐบาล : เตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมิน PISA Read More »

สื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA …

สื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA Read More »

โครงการประชุมถอดประสบการณ์การสอบ PISA 2018 สู่ PISA 2021

“โครงการประชุมถอดประสบการณ์การสอบ PISA 2018 สู่ P …

โครงการประชุมถอดประสบการณ์การสอบ PISA 2018 สู่ PISA 2021 Read More »