คลังข้อสอบ (DLIT Assessment)
แบบทดสอบทักษะการฟัง 2556


แบบทดสอบทักษะการฟัง 2556Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการสอน ห้องสมุดดิจิทัล การพัฒนาวิชาชีพครู คลังข้อสอบ
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2558