ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน และรางวัลชมเชยประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลชมเชยในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563
*** ขอให้นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน จัดทำเกียรติประวัติตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้

นักเรียน – ขั้นพื้นฐาน

นักเรียน นักศึกษา – อาชีวศึกษา

สถานศึกษา – ขั้นพื้นฐาน

สถานศึกษา – อาชีวศึกษา
และจัดส่งในรูปแบบไฟล์ Word เท่านั้น มาทาง E-mail : inspec.sc@gmail.com
*** ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 *** เพื่อนำไปจัดทำหนังสือเกียรติประวัติต่อไป
***กำหนดการเข้าเฝ้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 กระทรวงศึกษาธิการ จะแจ้งให้ทราบต่อไป โปรดติดตามประกาศทางหน้าเว็บไซต์ http://www.inspec.moe.go.th/index.php/2018-08-06-08-59-19/277-scholarship2563