สำนักทดสอบทางการศึกษา เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ จำนวน 3 อัตรา ระหว่างวันที่ 11 – 14 มกราคม 2563