สพฐ.เตรียมความพร้อมการเข้าร่วม PISA 2018

เมื่อวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ที่โรงแรมบางกอก พาเลส กรุงเทพมหานคร นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการประเมินนักเรียนร่วมกับนานาชาติ ประจำปี 2561 (PISA 2018) สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ระดับผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา พร้อมบรรยายพิเศษ โดย นางสุกัญญา งามบรรจง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงานมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาที่มีโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายการสอบ PISA 2018 ตระหนักถึงผลกระทบของผลการประเมิน PISA ที่มีต่อประเทศ