วันอังคาร, สิงหาคม 20สำนักทดสอบทางการศึกษา

ศูนย์ PISA สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการประชุมถอดประสบการณ์การสอบ PISA 2018 สู่ PISA 2021

โครงการประชุมถอดประสบการณ์การสอบ PISA 2018 สู่ PISA 2021

"โครงการประชุมถอดประสบการณ์การสอบ PISA 2018 สู่ PISA 2021" เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 ที่ โรงแรมรอแยล เบญจา ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา เป็นประธานในการเปิดการประชุมถอดประสบการณ์การสอบ PISA 2018 สู่ PISA 2021 เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากกลุ่มเป้าหมายการสอบ PISA 2018 สำหรับเป็นแนวทางในการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2021 ซึ่งจะมีขึ้นในปี พ.ศ. 2564
สพฐ.เตรียมความพร้อมการเข้าร่วม PISA 2018

สพฐ.เตรียมความพร้อมการเข้าร่วม PISA 2018

"สพฐ.เตรียมความพร้อมการเข้าร่วม PISA 2018" เมื่อวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ที่โรงแรมบางกอก พาเลส กรุงเทพมหานคร นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการประเมินนักเรียนร่วมกับนานาชาติ ประจำปี 2561 (PISA 2018) สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ระดับผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา พร้อมบรรยายพิเศษ โดย นางสุกัญญา งามบรรจง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงานมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาที่มีโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายการสอบ PISA 2018 ตระหนักถึงผลกระทบของผลการประเมิน PISA ที่มีต่อประเทศ
การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านการสอบด้วยคอมพิวเตอร์(Computer-based.Assessment).เพื่อเตรียมความพร้อมรับ การประเมิน PISA ๒๐๑๘

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านการสอบด้วยคอมพิวเตอร์(Computer-based.Assessment).เพื่อเตรียมความพร้อมรับ การประเมิน PISA ๒๐๑๘

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านการสอบด้วยคอมพิวเตอร์(Computer-based.Assessment).เพื่อเตรียมความพร้อมรับ การประเมิน PISA ๒๐๑๘ ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2561 ณ โรงแรมรอยัล เบญจา กรุงเทพมหานคร