วันพฤหัสบดี, เมษายน 9สำนักทดสอบทางการศึกษา
Shadow

สถานศึกษาที่ได้รับรางวัล 3ปี ต่อเนื่อง