วันเสาร์, มกราคม 18สำนักทดสอบทางการศึกษา

เอกสารประกอบการสัมมนาฯ การประเมินคุณภาพการศึกษา ภายนอกรอบสี่

โครงการสัมมนาเพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายนอกรอบสี่จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) แก่ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

Download “เอกสารประกอบการสัมมนาฯ การประเมินคุณภาพการศึกษา ภายนอกรอบสี่” PDF_for_Downlond.zip – Downloaded 18250 times – 26 MB

แสดงความคิดเห็น