วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 27สำนักทดสอบทางการศึกษา
Shadow

คู่มือ การจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษา สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่ทางการศึกษาและสถานศึกษา