วันเสาร์, มกราคม 18สำนักทดสอบทางการศึกษา

ชี้แจงการใช้โปรแกรมข้อสอบกลาง

ติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มการพัฒนาเครื่องมือและการให้บริการการทดสอบ โทร 02-2885781