Get Adobe Flash player

PPT และเอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2560

เล่มเอกสาร ประกอบการสัมมนา

01 ปก-สารบัญ

02 บทที่ 1

03 บทที่ 2

04 บทที่ 3

05 บทที่ 3 หน่วยที่ 2

06 คณะทำงาน

Power Point ประกอบการสัมมนา

01 การให้ข้อข้อมูลย้อนกลับเพื่อการพัฒนา

02 คุณลักษณะ ของผู้ประเมิน

03 การเขียนรายงานการประเมินตนเอง

04 การพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา

05 ปรับใหม่รูปแบบและแนวทางการประเมินคุณภาพในสถานศึกษา

06 มาตรฐานเพื่อประกันภายใน

07 ทักษะของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา

ประมวลภาพกิจกรรมสัมนา

จุดที่ 1 วันที่ 16 – 19 กรกฎาคม 2560
ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 

จุดที่ 2 วันที่ 19 – 22 กรกฎาคม 2560
ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดที่ 3 วันที่ 25 – 28 กรกฎาคม 2560
ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดที่ 4 วันที่ 1 – 4 สิงหาคม 2560
ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

จุดที่ 5 วันที่ 8 – 11 สิงหาคม 2560
ณ โรงแรมเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

 

จุดที่ 6 วันที่ 15 – 18 สิงหาคม 2560
ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

 

 

 

จุดที่ 7 วันที่ 21 – 24 สิงหาคม 2560
ณ โรงแรมเอวานา เขตบางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  

 

 

 

 

 

 

จุดที่ 8 วันที่ 28 – 31 สิงหาคม 2560
ณ โรงแรม เวลคัม จอมเทียน บีช อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

 

 

 

แสดงความคิดเห็น