Get Adobe Flash player

(อัปเดต หนังสือแจ้งเขตพื้นที่การศึกษา) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

หนังสือแจ้งเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ (มัธยมศึกษา) ปี 60

หนังสือแจ้งเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ (ประถมศึกษา) ปี 60

01 ระเบียบรางวัลพระราชทาน ปี 2555

02 ระเบียบรางวัลพระราชทาน ปี 2556

03 ประกาศ ศธ. รางวัลพระราชทาน

04 ประกาศ สพฐ. ปี 2560 ลว.18 ส.ค. 60

05 รายชื่อศูนย์ประสานงานระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปี กศ. 60

แสดงความคิดเห็น