Get Adobe Flash player
Facebook
สถิติเว็บไซต์
  • 15
  • 21,195
  • 312,555
  • 7,527,970
  • 7,564,762
  • 612

โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน สำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) ในโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

 

แบบยืนยัน ทางออนไลน์

► เอกสารโครงการ

► ตารางการจัดประชุม

แสดงความคิดเห็น