Get Adobe Flash player
Facebook
สถิติเว็บไซต์
  • 10,674
  • 4,696
  • 259,887
  • 7,797,084
  • 7,917,685
  • 27,705

โครงสร้างข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 Test-Blueprint (O-NET) ป.6,ม.3,ม.6

โครงสร้างข้อสอบ O-NET ชั้นปถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 Test-Blueprint (O-NET)

 

โครงสร้างข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 Test-Blueprint (O-NET)

 

โครงสร้างข้อสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 Test-Blueprint (O-NET)

 

โครงสร้างข้อสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 Test-Blueprint (O-NET)

 

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น