Get Adobe Flash player

การประชุม การชี้แจงการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็น เข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ในลักษณะ online (จุดที่ 4 – ภาคใต้)

 

การประชุมการชี้แจงการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็น

เข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ online

โดยแยกการประชุมออกเป็น 4 จุด 4 ภูมิภาค ซึ่งมีตัวแทนจากเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 225 เขต เข้าร่วมการประชุม

…………………………………………………

จุดที่ 4 : ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมลีการ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

…………………………………………………

IMG_6175

IMG_0751

IMG_0787

IMG_0795

IMG_0810 IMG_0748 IMG_0753 IMG_0759 IMG_0765 IMG_0767 IMG_0770 IMG_0772 IMG_0775 IMG_0776 IMG_0778 IMG_0784 IMG_0790 IMG_0793 IMG_0796 IMG_0799 IMG_0802 IMG_0807IMG_0833 IMG_0838 IMG_0847 IMG_0812 IMG_0813 IMG_0826 IMG_0832 IMG_0850 DSC00548 DSC00549 DSC00531 DSC00553DSC00563 DSC00566 DSC00569 DSC00572

แสดงความคิดเห็น