Get Adobe Flash player

การประชุม การชี้แจงการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็น เข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ในลักษณะ online (จุดที่ 2 – ภาคกลาง)

 

การประชุมการชี้แจงการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็น

เข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ online

โดยแยกการประชุมออกเป็น 4 จุด 4 ภูมิภาค ซึ่งมีตัวแทนจากเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 225 เขต เข้าร่วมการประชุม

…………………………………………………

จุดที่ 2 : ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 22 – 24 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมรอแยลเบญจา เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

…………………………………………………

IMG_5945

IMG_8433

IMG_8341 IMG_4679IMG_4690 IMG_4692 IMG_4686 IMG_8412IMG_8406    IMG_8422 IMG_8349 IMG_8350 IMG_8354 IMG_8359 IMG_8362 IMG_8368 IMG_8392 IMG_8396IMG_8431 IMG_8416 IMG_8425 IMG_8365IMG_4694 IMG_4702

แสดงความคิดเห็น