วันเสาร์, มกราคม 18สำนักทดสอบทางการศึกษา

ผลการประเมินซ้ำเพื่อปรับผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ระยะที่ 1 และ 2 (กรณีอยู่ภายใน 2 ปีการศึกษา)

ผลการประเมินซ้ำเพื่อปรับผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ระยะที่ 1 และ 2 (กรณีอยู่ภายใน 2 ปีการศึกษา)

สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ข้างล่างนี้

 

https://drive.google.com/file/d/0ByH5617CT4epcjVCa25DUkplVlE

แสดงความคิดเห็น