วันศุกร์, พฤศจิกายน 22สำนักทดสอบทางการศึกษา

แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ

แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัย
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ

http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/08/qq1.pdf

http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/08/ff2.pdf

http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2019/02/x.pdf

 

แสดงความคิดเห็น