วันศุกร์, พฤศจิกายน 22สำนักทดสอบทางการศึกษา

การดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

 

การดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561  ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/07/Scan.pdf

http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/08/pp.pdf

http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/08/oo.pdf

http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/08/kk-1.pdf

http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/08/hh.pdf

 

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น