วันอังคาร, สิงหาคม 20สำนักทดสอบทางการศึกษา

เอกสารประกอบการสัมมนาฯ การประเมินคุณภาพการศึกษา ภายนอกรอบสี่

โครงการสัมมนาเพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายนอกรอบสี่จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) แก่ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

Download “เอกสารประกอบการสัมมนาฯ การประเมินคุณภาพการศึกษา ภายนอกรอบสี่” PDF_for_Downlond.zip – Downloaded 171 times – 26 MB

แสดงความคิดเห็น