วันอังคาร, สิงหาคม 20สำนักทดสอบทางการศึกษา

คู่มือ NT Access

► โรงเรียน (16 ม.ค. 60 – 27 ม.ค. 60) ► คู่มือการใช้งาน 
– เพิ่มเติม/แก้ไขปรับปรุงข้อมูลนักเรียนในแต่ละโรงเรียน
– จัดการข้อมูลห้องสอบในแต่ละโรงเรียน
► เขตพื้นที่การศึกษา (22 ม.ค. 60 – 2 ก.พ. 60) ► คู่มือการใช้งาน 
– จัดการข้อมูลสนามสอบ เลือกโรงเรียนที่จะเป็นสนามสอบ
– จัดนักเรียนเข้าสนามสอบในแต่ละห้องของแต่ละโรงเรียน


ภาพรวมการทำงานของระบบ


คู่มือการใช้งานสำหรับศูนย์สอบ


คู่มือการใช้งานสำหรับโรงเรียน


 

แสดงความคิดเห็น