ดาวน์โหลด : ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และคู่มือการใช้งาน

ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและโรงเรียนในสังกัด

ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและโรงเรียนในสังกัด
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการสอน ห้องสมุดดิจิทัล การพัฒนาวิชาชีพครู คลังข้อสอบ
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2558