วันพุธ , 14 ตุลาคม 2015
ข่าว
 • ประกาศรับสมัครสอบวัดระดับ58

  ประกาศรับสมัครสอบวัดระดับ58

  กรณีสมัครทางอินเตอร์เน็ต ให้คลิกที่ Banner การสมัครสอบวัดระดับด้านขวามือของเว็บไซต์สำนักทดสอบทางการศึกษาหน้าแรก ดังภาพด้านล่างนี้ แล้วคลิกสมัครตามขั้นตอนที่ปรากฏหน้าจอ หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัครทางอินเตอร์เน็ตให้ print เอกสารการชำระเงินค่าลงทะเบียนสมัครไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยตามรายละเอียดที่ปรากฏบนหน้าจอการสมัคร ผู้สมัคร 1 ท่าน สมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น โปรดตรวจสอบรายละเอียดของท่านก่อนดำเนินการคลิกปุ่มยืนยัน โปรดส่งสำเนาเอกสารการสมัครสอบของท่านทุกฉบับมายัง… กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถนนราชดำเนินนอก แขวงวังจันทรเกษม เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 วงเล็บมุมซองด้านขวาล่างว่า เอกสารสำคัญการสมัครสอบวัดระดับความสามารถการใช้ภาษาไทย สำหรับชาวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ หรือสแกนเอกสารการสมัครสอบทุกฉบับส่งมาทางอีเมล์ thaicompetencytest@gmail.com หมายเหตุ: ผู้สนใจโปรดศึกษารายละเอียดการสมัครสอบจากประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การรับสมัครสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย สำหรับชาวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช 2558 ลงวันที่ 10 กันยายน 2558 โดยละเอียดก่อนการสมัคร   Read More »
 • Download Performance Assessment

  Download Performance Assessment

 • ประกาศ สพฐ. เรื่อง รูปแบบและแนวทางปฏิบัติในการประเมิน 3 วิชาที่ไม่สอบ O-NET

  ประกาศ สพฐ. เรื่อง รูปแบบและแนวทางปฏิบัติในการประเมิน 3 วิชาที่ไม่สอบ O-NET

 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร Performance Assessment ประจำปีงบประมาณ 2558

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร Performance Assessment ประจำปีงบประมาณ 2558

 • Download File 3 O-NET no testing

  Download File 3 O-NET no testing